D Sınıfı Sürücü Belgesi

D Sınıfı (Otobüs)

Yolcu taşımacılığının özel bir sorumluluk gerektirdiğinin bilincinde olan ARAS SÜRÜCÜ KURSLARI, kursiyerlerinin sorumluluğunun farkında, çevresine duyarlı, trafikte örnek birer sürücü olmasını hedeflemektedir. Son yıllarda giderek önemi artan yolcu taşımacılığında ihtiyaç duyulan iyi sürücülerin yetişmesine gayret eden kurslarımız kursiyerlerine birebir eğitim modeli ile özem önem vermekte ve trafikte her alanda yetkin sürücüler olmalarına gayret göstermektedir.

D sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıtları kullanma yetkisine sahip olacaklardır.

D sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını doldurmuş ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca D sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar M, B, B1, D1, F sınıfı sürücü belgesi kapsamına giren araçları da kullanabilirler.

D Sınıfı Sertifika Almak İçin Kursa Verilecek Belgeler

  • Nüfus cüzdanı
  • Diploma veya öğrenci belgesi
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet BİYOMETRİK fotoğraf
  • Sürücü olur sağlık raporu
  • Sabıka kaydı veya sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan (kurstan temin edilecek)
  • Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi