C Sınıfı Sürücü Belgesi

C Sınıfı (Kamyon)

C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar yük taşımacılığında kullanılan izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtları kullanır.

C sınıfı sürücü belgesi almak isteyenlerin 21 yaşını doldurmuş ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

C sınıfı ehliyet almak isteyenler sadece direksiyon sınavına tabi tutacaktır.

C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar M, B, B1, C1, F ehliyet sınıfına giren araçları da kullanabileceklerdir.

C Sınıfı Sertifika Almak İçin Kursa Verilecek Belgeler

  • Nüfus cüzdanı
  • Diploma veya öğrenci belgesi
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet BİYOMETRİK fotoğraf
  • Sürücü olur sağlık raporu
  • Sabıka kaydı veya sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan (kurstan temin edilecek)
  • Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi