A2 Sınıfı Sürücü Belgesi

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi

  • A2 motosiklet sürücü belgesi alacakların 18 yaşını doldurmuş eğitim durumu bakımından en az ilkokul dördüncü sınıfı bitirmiş veya ikinci kademe okur yazar belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 11-35 kilovat arasında olan ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikletleri kapsar.
  • A2 sürücü belgesi alanlar M, A1 sınıfını ile kullanılabilen tüm araçları sürme yetkisine sahip olacaklardır.
  • Başka sınıf ehliyete sahip olanlar sadece direksiyon sınavına katılarak başarılı olmaları halinde A2 sınıfı ehliyete sahip olacaklardır.

A2 Sınıfı Sertifika Almak İçin Kursa Verilecek Belgeler

  • Nüfus cüzdanı
  • Diploma veya öğrenci belgesi
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet BİYOMETRİK fotoğraf
  • Sürücü olur sağlık raporu
  • Sabıka kaydı veya sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan (kurstan temin edilecek)
  • Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi