A1 Sınıfı Sürücü Belgesi

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi

  • A1 motosiklet sürücü belgesi alacakların 16 yaşını doldurmuş ve eğitim durumu bakımından en az ilkokul dördüncü sınıfı bitirmiş veya ikinci kademe okur yazar belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • A1 sınıfı ehliyet gücü 11 kilovatı (125 cc) ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikletleri kapsar.
  • Aynı zamanda A1 sürücü belgesi alanlar M sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen tüm araçları sürme yetkisine sahip olacaklardır.
  • Başka sınıf ehliyete sahip olanlar sadece direksiyon sınavına katılarak başarılı olmaları halinde A1 sınıfı ehliyete sahip olacaklardır.

A1 Sınıfı Sertifika Almak İçin Kursa Verilecek Belgeler

  • Nüfuz cüzdanı
  • Diploma veya öğrenci belgesi
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet BİYOMETRİK fotoğraf
  • Sürücü olur sağlık raporu
  • Sabıka kaydı veya sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan (kurstan temin edilecek)
  • Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi