A Sınıfı Sürücü Belgesi

A Sınıfı Sürücü Belgesi

 • Kursiyerin 20 yaşını doldurması, en az 2 yıl A2 sürücü belgesine sahip olması gerekir.
 • Ancak 24 yaşını doldurmuş kursiyerlerde A2 sınıfı sürücü belgesi sahibi olma şartı aranmaz.
 • A sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen, iki tekerlekli motosikletleri kapsar.
 • A sınıfı sürücü belgesi alanlar M, A1,A2 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen tüm araçları sürme yetkisine sahip olacaklardır.
 • Başka sınıf ehliyete sahip olanlar sadece direksiyon sınavına katılarak başarılı olmaları halinde A sınıfı ehliyete sahip olacaklardır.

A Sınıfı Sertifika Almak İçin Kursa Verilecek Belgeler

 • Nüfuz cüzdanı
 • Diploma veya öğrenci belgesi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet BİYOMETRİK fotoğraf
 • Sürücü olur sağlık raporu
 • Sabıka kaydı veya sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan (kurstan temin edilecek)
 • Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi